عزت نفس از اصلی ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت است و از جمله مفاهیمی است ک در چند دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران روان شناسی و علوم تربیتی قرار گرفته است. دانشمندان بسیاری به این نتیجه رسیده اند که کودکان برخوردار از (( عزت نفس بالا )), افرادی هستند که با احساس اعتماد به نفس و بهرگیری از استعداد و خلاقیت خود به ابزار وجود می پردازند و
پاسخ تست اعتماد به نفس
 دکتر سحر سلمان
 چقدر اعتماد به نفس دارید؟
پس از پاسخگویی به 14 سوال داده شده در کارگاه عزت نفس امتیازات خود را جمع کنید و خود را تحلیل کنید.
كليد پاسخ
از سوال 1 تا 16 به هر پاسخ بله يك امتياز بدهيد و به پاسخ هاي خير امتيازي ندهيد.
از سوال 17 تا سوال 25 به هر پاسخ خير يك نمره داده و به پاسخ هاي بله نمره اى ندهيد.
اعتماد به نفس را این گونه تعریف کرده اند که اعتماد به نفس یعنی ایمان به توانایی های ذاتی و استعداد های فطری خویش و ایمان به یاری خداوند در پرورش و گسترش آن ها.
روان شناسان می گویند در اعتماد به نفس قدرتی است که توانایی ها و اقتدارتان را دوچندان می کند.
-یکی از بهترین راه های ایجاد و پروش اعتماد به نفس این است که شب در بستر، پیش از آن که به خواب فرو روید با اندیشه های قدرتمند سرشار از اعتماد به نفس ذهنتان خوراک برسانید.

1-یک شعار برای خود انتخاب کنید و هر روز آن را برای خودتان تکرار کنید
2-یاد بگیرید که نظر شما تنها نظری است که اهمیت دارد. افکار و نظرات بی اهمیت دیگران را کنار بگذارید. فقط خودتان هستید که باید واقعیت زندگی را برای خود آشکار کنید
راز اول:
از کارهایی که ناچاری انجام دهی لذت ببر, غر زدن تنها تو راخسته تر می کند و نمی گذارد کار
را به درستی انجام دهی. اما اگر با موفقیت مانند یک دوست رفتار کنی, همه جا به دنبالت خواهد
دوید.
برو بالا