سحر مدیران پارسیان با بهره گیری از اساتید برجسته ، مجرب و نامی به برگزاری دوره های آموزشی و انگیزشی می پردازد.
این مجموعه برنامه های خود را در قالب همایش ،سمینار و کارگاه های علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی و مدیریت در سراسر کشور برگزار میکند و با حضور همه افراد ، گروه ها و شرکت ها مقدمات تغییرات و تحولات فردی و سازمانی را فراهم آورده است.

برو بالا