قوانین و مقررات ثبت نام :

1- هزینه ثبت نام هر برنامه آموزشی مختص همان برنامه است و در صورت عدم حضور امکان انتقال به برنامه دیگر وجود ندارد.

2- در برنامه های که امکان انتخاب صندلی وجود ندارد الویت با کسانی است که خود را زودتر به محل برگزاری سمینار می رسانند.

3- درب سالن همایش 20 دقیقه بعد از شروع برنامه بسته خواهد شد.

4- وجه دریافتی جهت ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد و در صورت عدم امکان حضور در روز مورد نظر , جهت هماهنگی با واحد ثبت نام موسسه تماس حاصل نمایید.

5- در صورت عدم ثبت نام , اجازه حضور در برنامه آموزشی ( حتی در صورت وجود صندلی خالی ) داده نخواهد شد.

6- هزینه ثبت نام حضوری در محل همایش و با سمینار حداقل %50 بیش از ثبت نام بصورت اینترنتی خواهد بود. لذا حتی در صورت رزرو قبلی هزینه ثبت نام حضوری دریافت می گردد.

7- اطلاعات درج شده در سیستم با فرد ثبت نام شده باید مطابقت داشته باشد.

 

برو بالا