اولین وبینار یکشنبه های کسب و کاری

بدون امتیاز 0 رای
139,000 تومان

اولین وبینار یکشنبه های کسب و کاری

0
139,000 تومان

دومین وبینار سه شنبه های رشد فردی

بدون امتیاز 0 رای
119,000 تومان

شنبه های رشد فردی – عزت نفس تا اعتماد به نفس

0
119,000 تومان

اولین وبینار سه شنبه های رشد فردی

بدون امتیاز 0 رای
119,000 تومان

وبینار سه شنبه های رشد فردی

1
119,000 تومان

وبینار مثلث رشد فردی بر کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

وبینار مثلث رشد فردی بر کسب و کار

1
199,000 تومان
تکنیک های باز سازی عزت نفس
35%
تخفیف

تکنیک های باز سازی عزت نفس

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان 129,000 تومان

تکنیک های باز سازی عزت نفس

0
199,000 تومان 129,000 تومان
آموزش تکنیک های EFT
28%
تخفیف

آموزش تکنیک های EFT

بدون امتیاز 0 رای
109,000 تومان 79,000 تومان

آموزش تکنیک های EFT

0
109,000 تومان 79,000 تومان
طراحی بیزینس پلن - Business Plan (کلاس جهانی)
28%
تخفیف

طراحی بیزینس پلن

بدون امتیاز 0 رای
330,000 تومان 239,000 تومان

طراحی بیزینس پلن – Business Plan (کلاس جهانی)

0
330,000 تومان 239,000 تومان
طراحی استراتژی (کلاس جهانی)
14%
تخفیف

طراحی استراتژی

بدون امتیاز 0 رای
349,000 تومان 299,000 تومان

طراحی استراتژی (کلاس جهانی)

0
349,000 تومان 299,000 تومان