توسعه فردی

تکنیک های باز سازی عزت نفس
35%
تخفیف

تکنیک های باز سازی عزت نفس

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان 129,000 تومان

تکنیک های باز سازی عزت نفس

0
199,000 تومان 129,000 تومان
آموزش تکنیک های EFT
28%
تخفیف

آموزش تکنیک های EFT

بدون امتیاز 0 رای
109,000 تومان 79,000 تومان

آموزش تکنیک های EFT

0
109,000 تومان 79,000 تومان
قدرت های تصمیم گیری فردی
29%
تخفیف

قدرت های تصمیم گیری فردی

بدون امتیاز 0 رای
139,000 تومان 99,000 تومان

قدرت های تصمیم گیری فردی

0
139,000 تومان 99,000 تومان
اصول رشد فردی
38%
تخفیف

اصول رشد فردی

بدون امتیاز 0 رای
159,000 تومان 99,000 تومان

اصول رشد فردی

0
159,000 تومان 99,000 تومان
راهکار های غلبه بر تنبلی
29%
تخفیف

راهکار های غلبه بر تنبلی

بدون امتیاز 0 رای
139,000 تومان 99,000 تومان

راهکار های غلبه بر تنبلی

0
139,000 تومان 99,000 تومان
الفبای تغییر
33%
تخفیف

الفبای تغییر

بدون امتیاز 0 رای
129,000 تومان 87,000 تومان

الفبای تغییر

0
129,000 تومان 87,000 تومان
قدرت باور
34%
تخفیف

قدرت باور

بدون امتیاز 0 رای
149,000 تومان 98,000 تومان

قدرت باور

0
149,000 تومان 98,000 تومان
نفوذ کلام
36%
تخفیف

نفوذ کلام

بدون امتیاز 0 رای
169,000 تومان 109,000 تومان

نفوذ کلام

0
169,000 تومان 109,000 تومان