بازاریابی اینترنتی

پکیج جامع صفر تا صد دیجیتال مارکتینگ (تمامی آموزش ها)
50%
تخفیف

پکیج جامع صفر تا صد دیجیتال مارکتینگ (تمامی آموزش ها)

پکیج جامع صفر تا صد دیجیتال مارکتینگ (تمامی آموزش ها)

1,992
9,350,000 تومان 4,700,000 تومان
پکیج جامع صفر تا صد توسعه فردی (تمامی آموزش ها)
60%
تخفیف

پکیج جامع صفر تا صد توسعه فردی (تمامی آموزش ها)

پکیج جامع صفر تا صد توسعه فردی (تمامی آموزش ها)

1,891
4,800,000 تومان 1,920,000 تومان
پکیج جامع صفر تا صد کسب و کار (تمامی محصولات)
50%
تخفیف

پکیج جامع صفر تا صد کسب و کار (تمامی آموزش ها)

پکیج جامع صفر تا صد کسب و کار (تمامی محصولات)

1,790
6,400,000 تومان 3,200,000 تومان