کسب و کار

طراحی بیزینس پلن - Business Plan (کلاس جهانی)
28%
تخفیف

طراحی بیزینس پلن

بدون امتیاز 0 رای
330,000 تومان 239,000 تومان

طراحی بیزینس پلن – Business Plan (کلاس جهانی)

0
330,000 تومان 239,000 تومان
طراحی استراتژی (کلاس جهانی)
14%
تخفیف

طراحی استراتژی

بدون امتیاز 0 رای
349,000 تومان 299,000 تومان

طراحی استراتژی (کلاس جهانی)

0
349,000 تومان 299,000 تومان
طراحی بوم کسب و کار (کلاس جهانی)
22%
تخفیف

طراحی بوم کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
330,000 تومان 259,000 تومان

طراحی بوم کسب و کار (کلاس جهانی)

0
330,000 تومان 259,000 تومان
مدیریت زمان (کلاس جهانی)
26%
تخفیف

مدیریت زمان

بدون امتیاز 0 رای
269,000 تومان 199,000 تومان

مدیریت زمان (کلاس جهانی)

0
269,000 تومان 199,000 تومان
تکنیک های هدف گذاری
20%
تخفیف

تکنیک های هدف گذاری

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان 159,000 تومان

تکنیک های هدف گذاری

0
199,000 تومان 159,000 تومان
اصول رشد کسب و کار ها (کلاس جهانی)
13%
تخفیف

اصول رشد کسب و کار ها

بدون امتیاز 0 رای
229,000 تومان 199,000 تومان

اصول رشد کسب و کار ها (کلاس جهانی)

0
229,000 تومان 199,000 تومان
23%
تخفیف

دوره رشد فردی در کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
299,000 تومان 229,000 تومان

دوره رشد فردی در کسب و کار (کلاس جهانی)

0
299,000 تومان 229,000 تومان
فوت و فن بازاریابی (کلاس جهانی)
19%
تخفیف

فوت و فن بازاریابی

بدون امتیاز 0 رای
369,000 تومان 299,000 تومان

فوت و فن بازاریابی (کلاس جهانی)

0
369,000 تومان 299,000 تومان